v1.1.4.6|容量30GBGB|官方简体中文|支持键盘.鼠标|赠多项修改器|赠满金币.等级.命运点初始存档
注意事项:【设置中文语言后出现方框无字的问题重启游戏即可解决】

中文设置:https://faq.uuu9.com/faq/show/23213.html

配置要求
最低配置:
操作系统: Windows 7 64-Bit SP1, Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit
处理器: Intel Core i5-4570T 2.9 GHz / AMD FX-6100 3.3 GHz
内存: 8 GB RAM
显卡: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 6850

  • 13930 会员数(个)
  • 8133 资源数(个)
  • 13 今日发布(个)
  • 138 本周发布(个)

始于2018年8月18日,五年筹备,一路艰辛运营到此,一腔热血,只为给会员更好的回报,做一个真正良心的站,不忘初心
加入 VIP